Нүүрсний чанарын үзүүлэлтүүд

НҮҮРСНИЙ ТЕХНИКИЙН АНАЛИЗ  НҮҮРСНИЙ ТЕХНИКИЙН АНАЛИЗ
Техникийн анализид нүүрсэнд анхлан хийгдэх дараахи зайлшгүй шинжилгээ
орно. Үүнд:

  •  Чийглэг (%)  Чийглэг (%)
  •  Дэгдэмхийн агуулга (%)
  •  Хүхрийн агуулга (%)
  •  Үнслэг (%)
  •  Илч өгөлт (kcal/kg, Btu/lb)

Анализийн үндсэн дээр тухайн ордын нүүрсний гарал үүсэл, нүүрсжилт, шинж
чанарын талаархи тодорхой дүгнэлтийг гаргах тул өндөр ач холбогдолтой.

цааш унших.. Уншсан 8034

Нүүрсний үүсэл

Нүүрс нь органик ба органик бус бодисын маш нарийн нийлмэл хольц юм.

  •  1758 онд М.В.Ломоносов нүүрсийг ургамалаас гаралтай гэсэн онолыг дэвшүүлсэн.  Балар эртний ургамал нүүрсжихэд химийн, геологийн, микробиологийн, физикийн зэрэг янз бүрийн хүчин зүйл нөлөөлсөн.
цааш унших.. Уншсан 5464

"Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга”-ын төслийн талаар

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилго

Эрдсийн нөөц, баялгийг хүрээлэн буй орчин, эдийн засаг, нийгмийн талаар төрөөс баримтлах бодлогод нийцүүлэн, эрэх, хайх, олборлох, боловсруулах замаар эдийн засгийн үр ашигтай геологи, уул уурхайн үйлдвэрлэлийг дэмжихэд энэ хуулийн зорилго оршино.

цааш унших.. Уншсан 5805