Нүүрсний үүсэл

Нүүрс нь органик ба органик бус бодисын маш нарийн нийлмэл хольц юм.

  •  1758 онд М.В.Ломоносов нүүрсийг ургамалаас гаралтай гэсэн онолыг дэвшүүлсэн.  Балар эртний ургамал нүүрсжихэд химийн, геологийн, микробиологийн, физикийн зэрэг янз бүрийн хүчин зүйл нөлөөлсөн.

 

  • Дэлхийд найрлага шинж чанараараа яг ижил нүүрсний 2 орд байдаггүй. Тухайн орд газрын нүүрсийг үүсгэсэн эх материал болон газрын нүүрсийг үүсгэсэн эх материал болон нүүрсжилт явагдсан геологи, цаг уурын нөхцөл нь өөр өөр байгаа юм.
  • Нүүрс нь хамгийн ихээр Кайнозойн эриний (55%) б Пй й гуравдагч (55%) болон Палеозойнэриний пермийн (40%) галавт үүссэн.
Уншсан 5464