Талбайн геофизик

Талбайн геофизик төхөөрөмж

Соронзон аргачлал  / VLF(GSM -19 v7.0)

Магнитометр нь VLF цахилгаан соронзон долгион хүлээн авах мэдрэгчтэй.

•           Магнитометрийн хүлээн авах чадвар<0.1nT@1Hz

•           Магнитометрийн алдаа : 0.01 nT

•           Байрлал тодорхойлогч (GPS) суурилагдсан

•           Магнитометрийн хэмжилтийн хурд: 3-60 секунд

•           VLF  давтамжийн хүрээ: 15 to 30.0 kHz-ийн хооронд 3 хүртэлх станцаас мэдээлэл авах боломжтой

•           VLF алдаа: нийт талбайн 0.1% 

GDD багаж IP эсэргүүцлийн систем :

•           16 сувагтай IP хүлээн авагч

•           20 IP цонхтой

•           Трансмитрийн гарах хүч : 5000-10000 W

•           Трансмитрийн гарах хүчдэл : 2400-4800V

•           Трансмитрийн гарах гүйдэл: 10A

SYSCAL Pro:

•           Rx 10 сувагтай

•           Өндөр хүч : 500w DC/DC хүртэл

•           48, 72 ба 96 хүртэл электрод нэмэх боломжтой

•           GPS буюу байрлал тодорхойлогчтой

•           1D/2D/3D

•           21000 хэмжилт санах ойтой

ELREC Pro

•           10 сувагтай хүлээн авагч

•           Трансмитрийн гарах хүч: 5000-10000W

•           Трансмитрийн гарах хүчдэл: 2400-4800V

•           Трансмитрийн гарах гүйдэл: 10А

RAP-Resonance Acoustic Protiling