Цооногийн геофизикийн судалгаа

Цооногийн геофизикийн судалгааны багаж тоног төхөөрөмжүүд

Австрали улсын Auslog, АНУ-ын Mount Sopris, Английн GeoVista, ОХУ-ын СКВ-69, СК1АУ Weatherford цооногийн геофизикийн 28ш иж бүрэн станцтай

       [MPBOX id=5775]

      [MPBOX id=5780]

      [MPBOX id=5787]

      [MPBOX id=5790]

      [MPBOX id=5792]

      [MPBOX id=5794]

      [MPBOX id=5796]

    [MPBOX id=5798]

      [MPBOX id=5800]

      [MPBOX id=5802]

    [MPBOX id=5804]

    [MPBOX id=5806]

    [MPBOX id=5808]

      [MPBOX id=5810]

      [MPBOX id=5812]

      [MPBOX id=5814]

      [MPBOX id=5816]

      [MPBOX id=5818]