+976-77003668 info@monkarotaj.mn

Үйлчилгээ

Цооногийн геофизикийн судалгаа

Цооногийн геофизикийн судалгааны багаж тоног төхөөрөмжүүд Австрали улсын Auslog, АНУ-ын...

Дэлгэрэнгүй

Талбайн геофизик

Талбайн геофизик төхөөрөмж Соронзон аргачлал  / VLF(GSM -19 v7.0)Магнитометр нь...

Дэлгэрэнгүй

Мэдээлэл боловсруулалт

   Операторууд тоон ASCII (LAS file) форматаар болон 2 хувь цаасан...

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ

Хамтрагч

We have worked for various companies. Find our regular and famous clients